Join Now

Netværksmøde: Overblik over mulighederne i SAS Federation Server, Filip Kildegaard, SAS

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-12-2016 08:21 AM - edited ‎10-12-2016 09:59 AM (184 Views)

SAS Platform-netværksmøde den 12. oktober

Overblik over mulighederne i SAS Federation Server herunder fokus på adgangskontrol og sporbarhed, Filip Kildegaard, SAS

 

Præsentation vedlagt. Klik på downloadsymbol til højre for filnavn for at hente PDF dokumentet.

 

 

SAS Platform-netværket

SAS Platform-netværket beskæftiger sig med ibrugtagning af den nyeste SAS-teknologi og faciliterer erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer og SAS-eksperter. Deltagere i denne gruppe har ansvar for installationen af SAS-software og/eller ansvar for brugen af SAS-software i deres organisation. Deltagerne i netværket har til opgave at udvikle deres SAS-platform således, at den fremstår tidssvarende og værdiskabende.