Join Now

Netværksmøde: Introduktion til SAS GRID teknologi, Thomas Damgaard, SAS

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-12-2016 07:59 AM - edited ‎10-12-2016 10:01 AM (174 Views)

 

SAS-platform netværksmøde den 12. oktober.

Introduktion til SAS GRID teknologi, Thomas Damgaard, SAS

 

Præsentation vedlagt. Klik på downloadsymbol til højre for filnavn for at hente PDF dokumentet.

 

 

SAS Platform-netværket

SAS Platform-netværket beskæftiger sig med ibrugtagning af den nyeste SAS-teknologi og faciliterer erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer og SAS-eksperter. Deltagere i denne gruppe har ansvar for installationen af SAS-software og/eller ansvar for brugen af SAS-software i deres organisation. Deltagerne i netværket har til opgave at udvikle deres SAS-platform således, at den fremstår tidssvarende og værdiskabende.