Join Now

Mållinjer i SAS VA 7.3

by Senior User Okholm on ‎04-20-2016 07:36 AM (201 Views)

Jeg har lavet et søjle-/kurvediagram med to akser i SAS VA 7.3. Den ene y-akse (venstre akse) viser antal solgte X pr måned (første-aksen er måneder), hvor den anden y-akse (højre akse) viser, hvad målet for hver måned er for antal solgte X. Mit ønske er at fixe de to akser, så de følges ad - da det ønskede ikke fungere, hvis akserne ikke er ens i begge sider.

 

Da jeg har et overordnet filter på rapporten, fungerer det ikke at indstille fast minimum og/eller maksimum.

 

Jeg har prøvet i stedet at lave et søjlediagram med mållinjer, og dette fungerer egentlig som ønsket. Dog er mållinjerne utroligt utydelige (lys grå), hvilket jeg gerne ville lave om.

 

Derfor er mit spørgsmål:

Er der en måde, hvorpå man kan fastgøre de to akser (venstre og højre akse) i et søjlediagram med to akser, så akserne følges ad hele tiden?

Eller alternativt, er det muligt at farve mållinjerne i et søjlediagram med mållinjer i en anden farve?