Join Now

Klog på SAS - SAS Code Analyzer

by SAS Employee BarbaraOlsen on ‎05-26-2015 09:13 AM - last edited on ‎03-13-2017 05:24 AM by SAS Employee GeorgMorsing (248 Views)

Jeg præsenterede SAS Code Analyser på 'Klog på SAS'-seminaret d. 21. maj.

Hermed kan I importere jeres eksisterende programmer til SAS DI Studio og til SAS Enterprise Guide og få dannet et jobflow ud fra programmet.

Prøv det!

Jeg vedlægger det SAS-program, som jeg tog udgangspunkt i. I kan selvfølgelig ikke direkte importere det, da I ikke har mine tabeller, men programmet kan danne inspiration for jer samt vise jer, at makroprogrammer og makrovariable går fint.

 

Her er endvidere et link til en god artikel, hvor I fra side 5 kan se, hvordan man klikker sig til SAS Code Analyzer fra EG:

http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/311-2013.pdf

Attachment