Join Now

Klog på SAS: ODS EXCEL - ny ODS destination i SAS 9.4

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎12-10-2014 09:58 AM (297 Views)

Hej,

Vedlagt præsentation fra Klog-på-SAS netværksmøde den 10 og 11 december 2014.

I SAS 9.4 M1 og M2 findes ny experimental software: ny ODS destination, som sender text, tabeller og grafik til Excel, som en rigtig native XLSX fil. Denne nye mulighed giver en bedre integration generelt i ODS. Som eksempel konverteres SAS formater på kolonner automatisk til Excel formater. Det var rart og savnet.

Nedenfor de 3 første programmer. Hent alle 5 eksempler i vedlagte SAS program. Programmerne kan køres direkte på din PC, da de benytter data fra SASHELP. God fornøjelse.

Læs mere om den nye ODS EXCEL mulighed her.

Georg


* --- Eksempel 1: Send til excel -------;
ods excel file='c:\temp\Georg1.xlsx';
proc print data=sashelp.class;
run;
ods excel close;

* --- Exempel 2: Graf og tabel til Excel--- ---;
ods excel file='c:\temp\Georg2.xlsx';
proc print data=sashelp.class;
run;
proc sgplot data=sashelp.class;
     Bubble x=age y=height size=Weight /  datalabel=name;
run;
ods excel close;

* --- Eksempel 3: Output på samme sheet------------------------;
ods graphics / height=10cm width=15cm noborder;
ods excel file='c:\temp\Georg3.xlsx'  options(sheet_interval="none" sheet_name="Elever");
proc print data=sashelp.class;
run;
proc sgplot data=sashelp.class;
     Bubble x=age y=height size=Weight /  datalabel=name;
run;
ods excel close;

Attachment