Join Now

Klog på SAS: Nyhed i SAS 9.4 M2 - Extended data set attributter

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎05-21-2015 07:32 AM (196 Views)

Hej,

På klog på SAS netværksmødet i dag gennemgik vi hvordan man kan udvide de oplysninger man gemmer om et datasæt og om de enkelte variable i datasættet. Dette kaldes Extended Data Set Attributtes og er nyt i SAS 9.4 M2.

Her lige et par få eksempler på hvordan man definerer disse extended data set attributter:

proc datasets lib=klog nolist;

     modify heart;

          xattr add ds creator = 'Georg';

run;

proc datasets lib=klog nolist;

     modify heart;

          xattr add var age    ( formula = 'round(weight/(height**2)*703)' );

          xattr add var weight ( unit = 'POUND' );

          xattr add var height ( unit = 'INCHES' );

run;

Vedlagt et SAS program med den fulde kode som vi gennemgik i dag. Der kan du finde mange flere eksempler på hvordan man anvender dette.

Dette er jo at udvide informationerne om dine data. Og det smarte er at disse gemmes i tabellen, og de kopieres med hvis du laver en PROC COPY.

Georg

Attachment