Join Now

Juletip #16: Kopiering, flytning og/eller migrering af SAS Enterprise Miner-projekter

by SAS Employee Kristina on ‎12-22-2015 03:37 AM (384 Views)

SAS Enterprise Miner (SAS EM) er SAS’ flagskib indenfor prædiktiv modellering og estimation af andre avancerede statistiske modeller. Her arbejdes der med projekter, hvis primære input er data og primære output er en scorekode, der kan eksekveres direkte i produktion uden ændringer. Værktøjet er baseret på en peg-og-klik tilgang til modellering, men der er også mulighed for at kode selv, hvis andre modeller end dem, der ligger default i værktøjet ønskes anvendt – eksempelvis procedurer fra SAS/STAT-pakken.

 

Et SAS EM-projekt består groft sagt af en række inputdatasæt, en række diagrammer (flows), en mængde SAS-tabeller og en stor del underliggende SAS-kode. Dette er pænt ordnet i en hierarkisk struktur i det miljø man arbejder i. Ved oprettelse af et projekt, dannes der automatisk en folder, der bærer projektnavnet, på serveren, og her gemmes alt data, kode, outputtabeller etc. i passende foldere.

 

Der er i SAS Enterprise Miner ikke en ”Copy”-funktionalitet af hele projektet, kun af enkelte dele, eksempelvis diagrammer. Kopieres diagrammer skal disse genkøres for at få resultaterne ud, og det kan i nogle tilfælde være en fordel at kopiere hele projekter med indhold, properties, frozen bins, groupings etc. uden at skulle genkøre alt. Derfor vil analytikeren gerne i nogle tilfælde kunne gemme en kopi af projektet, flytte det et andet sted hen, kalde det noget andet eller sågar migrere det til et andet SAS-miljø (højere version). Og med en smule snilde kan man godt gøre det …

 

Lokaliser det projekt i SAS EM, som du gerne vil flytte / kopiere / kalde noget andet / migrere i dit SAS-miljø. Du kan se stien i dit projekt ved at markere projektnavnet og se i Properties i venstre side (Path). Tag en fysisk kopi af hele folderen og alle underfoldere, og flyt det hele til det sted, du gerne vil have projektet hen og omdøb evt. folderen. Bemærk, at du sandsynligvis skal have admin-rettigheder til din server for at lave dette trick.

 

Nu skal vi ”blot” have oprettet projektet i metadata og fortalt SAS EM, at der er et nyt projekt. Åbn SAS EM og vælg ”New Project…”, som om du skulle oprette et nyt projekt. Kald projektet det navn, som du gav den kopierede folder under ”Project Name”, og angiv stien til det sted, hvor du lagde folderen under ”SAS Server Directory”. Vælg ”Next”. Du vil nu få følgende besked:

 

Billede.jpg

 

Vælg ”Yes” og fortsæt med at angive en passende sti til metadata (shared data er altid et godt sted), som du plejer. Vælg ”Finish”, og du har nu et nyt / kopieret projekt. Det skal dog bemærkes, at ”migrering” på denne måde generelt ikke anbefales, men det kan være hensigtsmæssigt, hvis det drejer sig om et (meget) begrænset antal projekter, og mellem nyere versioner af SAS EM.

 

Fordelen med at kopiere projekter på denne måde er, at alle settings i de forskellige noder gemmes og alt output er dannet (alle noder er kørt).

 

God fornøjelse, god jul og godt nytår,

Kristina