Join Now

Importere og analysere billeder i SAS

by Contributor SanderEhmsen on ‎02-22-2016 08:05 AM (500 Views)

Hej

 

Jeg står over for at skulle analysere bevægelser på nogle billeder.

Min tanke er at sammenligne to billeder taget kort efter hinanden, lokalisere hvor der er sket ændringer i pixels, få disse ændringer scoret, transformeret data (enten få ændringerne vist som lokale maksima eller lavet en segmentering ved hjælp af noget unsupervised machine learning) og derefter via supervised machine learning få den til at estimere antallet af bevægelser på billedet. 

 

Hver rejse starter jo med begyndelsen. Så nu hvor jeg er lykkedes med at få taget billederne og sendt dem til en server, hvordan får man dem så ind i sas-miljøet og konverteret til RGB-værdier?

Altså noget i stil med, hvad man forholdsvis simpelt kan med EBImage-pakken i R-miljøet (http://www.r-bloggers.com/r-image-analysis-using-ebimage/).

Google har ikke været til stor hjælp. 

 

Mange hilsner,

Sander. 

Comments
by Contributor SanderEhmsen
on ‎03-02-2016 02:16 AM

Jeg forstår de manglende svar, som at SAS ikke har nogen nem måde at arbejde med billeddata på. 

by SAS Employee GeorgMorsing
‎03-02-2016 04:49 AM - edited ‎03-02-2016 04:52 AM

Hej Sander,

 

her en artikel om import af et billede som pixel til en tabel, som så behandles i SAS JMP.

 

https://community.jmp.com/docs/DOC-7181 

http://blogs.sas.com/content/jmp/2015/03/02/what-color-is-the-dress-jmp-can-tell-you/ 

 

Nu har du ikke SAS JMP, men måske kan dette inspirere dig henimod en løsning.

 

Lykkedes du med det vil det være godt at høre.

 

Georg

by Contributor SanderEhmsen
on ‎03-02-2016 05:04 AM

Hej Georg

 

Tak for dit svar.

 

Jeg havde allerede læst JMP-artiklen.

Min udfordring er, at det skal køre i produktion, fordi jeg skal importere og transformere omkring et billede i minuttet. 

Jeg er kommet frem til, at jeg må bruge nogle værktøjer, der er bedre egnet end SAS. Både Python og R har indbyggede moduler, der kan gøre det i en håndevending. Det ville bare være behageligt at køre det hele i samme miljø for at begrænse vedligeholdelsen.

 

Bh. Sander. 

by SAS Employee GeorgMorsing
on ‎03-02-2016 05:17 AM

Hej,

Jeg kan fortælle at SAS er ved at implementere den funktionalitet du efterspørger. Den kommer i en fremtidig version af SAS. Mere kan jeg ikke sige lige nu.

Georg