Join Now

Fremtidens SAS BI - er det SAS Visual Analytics ?

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎08-31-2014 07:09 AM (204 Views)

SAS Enterprise BI Server udkom første gang i 2003. Det var en nyskabelse dengang med mange forskellige applikationer (SAS Information Map Studio, SAS Web Report Studio, SAS Add-In for Microsoft, SAS Information Delivery Portal og mange flere), som alle benytter metadata og udveksler information gennem den centrale metadata server. Samtidig er alle disse applikationer bygget med enten java eller .net teknologi og passer ind i en moderne arkitektur.

Her lidt mere end 10 år efter har vi så SAS Visual Analytics på banen. En ny teknologi, som udnytter at hardware (memory og computere) er blevet billigere. SAS Visual Analytics er fra starten designet med in-memory data storage og in-memory processing. Gem data i memory, hvorefter du kan udføre alle dine analyser og rapporter direkte på dine grunddata og automatisk få rapporter på web, MS Office eller på din iPad.

Betyder det at du skal skifte SAS Web Report Studio rapporter til SAS Visual Analytics? Svaret på det er: måske. Det vil kræve en nærmere analyse af jeres nuværende brug. Jeg vil i høj grad opfordre dig til at følge udviklingen i SAS Visual Analytics. Og en god mulighed for det er på SAS Forum den 9. oktober, hvor Stuart Nisbet holder en Keynotes SAS Visual Analytics: Reporting, exploration, and statistical modelling for the masses. Stuart er øverst ansvarlig udviklingschef for BI området hos SAS Institute.

Hvad gør I?

Skifter I fra SAS BI Server til SAS Visual Analytics eller vil I køre begge løsninger samtidig?

Georg Morsing