Here you will find all our events from SAS Nordic for SAS FANS and SAS Users in general. We will announce upcoming events and share presentations etc.

Join Now

FANS Nettverkssamling | Oslo | 7. februar - Analytisk visualisering og statistikk med SAS

by SAS Employee BeStibolt ‎11-27-2017 03:38 AM - edited ‎02-07-2018 03:51 AM (701 Views)

609179195.jpg

Velkommen til FANS Nettverkssamling!

 

Dato: 7. februar

Sted: SAS Institute, Parkveien 55, Oslo

Tid: 14.00-17.00

 

AGENDA:

 

14:00 – 14:15  Velkommen + nytt fra SAS og FANS-styret

Diverse informasjon presenteres av FANS-styret og SAS.

 

14:15 – 15:00  Analytisk Visualisering

Visualisering tatt til neste nivå.....

 

I en verden hvor visualisering og modellering sømløst henger sammen, kan man løfte arbeidet med nyansert, datavitenskapelig arbeid opp til neste nivå. Potensialet er en stadig mer finmasket forståelse av virkeligheten og et økende potensiale for å treffe de riktige beslutningene. Vel møtt til en live demo av et knippe «siste skrik» SAS-programvare med fokus på visualisering og maskinlæring. 

 

Innlegget presenteres av Helge Rosebø, SAS Institute

 

15:00 – 15:15  Pause

 

15:15 –16:00  Den analytiske livssyklus 

Hvordan bruke model studio og model manager i Viya?

Richard viser hvordan man kan gjøre en full analytisk livssyklus i SAS Viya, fra Visual Analytics til Model Manager.

 

Innlegget presenteres av Richard Horgen, SAS Institute

 

16:00 – 16:15  Pause

 

16:15 – 17:00  Lytt til dine data. Kan dataene fortelle deg historier om analyseobjekter, selv om du ikke spør eksplisitt?

Denne demonstrasjonen viser hvordan du ved hjelp ikke-veiledet maskinlæringsmetoder (unsupervised machine learning methods) i SAS Enterprise Guide og Enterprise Miner kan finne sammenhenger i dataene dine, selv om du ikke stiller hvert spørsmål i detalj.

 

Innlegget presenteres av Vegard Hansen, SAS Institute

 

17:00 –  FANS inviterer på erfaringsutveksling, pizza og mingling.

 

Påmelding

(høyresiden, legg inn kontaktdata hvis du ikke har en SAS brukerprofil og klikk på ønsket arrangement(er))

 

Møtet er kun for FANS-medlemmer. Hvis du ikke er medlem men ønsker å delta for å se om det kan være interessant med et medlemskap, er du likevel velkommen til å delta. 

 

Velkommen!

 

SAS Nordic User Newsletter

Are you aware of our monthly SAS Nordic User Newsletter? Here you will find information about SAS Nordic user activities and events. Stay informed, subscribe here only by entering your e-mail. You can unsubscribe at any time.

 

Back to SAS FANS