Join Now

FANS Nettverkssamling | Oslo | 3. mai

by SAS Employee BeStibolt ‎11-27-2017 04:52 AM - edited ‎01-11-2018 10:50 AM (88 Views)

Vi ønsker deg som FANS-medlem velkommen til nettverkssamling i Oslo:

 

FANS Nettverkssamling

SAS Institute, Parkveien 55, Oslo

 

Dato: 3/5-2018

Tid: 14.00-17.00

 

Mer informasjon og agenda kommer nærmere arrangementet.

 

Møtet er kun for FANS-medlemmer. Hvis du ikke er medlem men ønsker å delta for å se om det kan være interessant med et medlemskap, er du likevel velkommen til å delta.

 

Velkommen!

 

SAS Nordic User Newsletter

Are you aware of our monthly SAS Nordic User Newsletter? Here you will find information about SAS Nordic user activities and events. Stay informed, subscribe here only by entering your e-mail. You can unsubscribe at any time.

 

Back to SAS FANS