Join Now

FANS Meeting: SAS-platform netværk, 1. marts 2017 i København

by SAS Employee GeorgMorsing ‎01-19-2017 03:05 AM - edited ‎03-21-2017 10:23 AM (785 Views)

SAS-platformsnetværket beskæftiger sig med ibrugtagning af den nyeste SAS-teknologi og faciliterer erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer og SAS-eksperter. Deltagere i denne gruppe har ansvar for installationen af SAS-software og/eller ansvar for brugen af SAS-software i deres organisation. Deltagerne i netværket har til opgave at udvikle deres SAS-platform således, at den fremstår tidssvarende og værdiskabende.

 

Dato: 1. marts 2017

Tid:    Kl. 9:15 - 16:00 (morgenmad fra kl 8:30)  

Sted:  Tivoli Congresscenter, København

 

Præsentationerne fra dagens møde findes vedlagt i 4 zipp-filer.

 

Deltagelse kræver medlemskab af FANS - netværket for nordiske SAS brugere. Du kan læse mere om medlemskab her

Dagsorden er udarbejdet af Per Andersen, Topdanmark, Bjørn Lange, BEC, og følgende medarbejdere fra SAS: Christian Christensen, Jan Zilstorff og Georg Morsing.

 

Dagsorden fra mødet, med oversigt over hvilke præsentationer der er i hvilke zip-filer.

Formiddag A

1

Velkomst og introduktion til dagens program

2

SAS Software Road Map: SAS 9.4 & SAS Viya

3

FANS - Nordic SAS User Group

 

EU Person data forordning                                                                                      

4

Status hos netværkets medlemmer - resultat fra spørgeskema

5

Protect and monitor personal data with SAS

Formiddag B

 

SAS-platform administration:                                                                         

6

Benchmarking, eksempler på performance test

7

SAS Visual Analytics: Migrering fra BI til VA

8

Sikkerhedsmodeller og Security Audit

9

Administrer adgangen til SAS applikationer i SAS Management Console

Break out sessions

 

Metadata, migrering og backup m.v.

Mulighederne for logning i SAS 9.4, hvad kan man og hvad gør I?

 

Pause

 

Mulighederne for at overvåge dit SAS system, herunder brug af SAS Environment Manager.

Installation og vedligehold af SAS-platformen. Hvem gør hvad og hvilke kompetencer kræves der?

 

Pause

Eftermiddag

10

Opsamling  fra break out sessions

 

 

Tips & Tricks:                                                                                                          

11

Certifikater i web browsere

12

Optimering af SAS/ACCESS til ODBC, parametre, options og returkoder

13

Hotfix Automated Analysis E-mailer

14

Afslutning - opsamling

 

 

Attachment
Attachment
Attachment
Attachment