Here you will find all our events from SAS Nordic for SAS FANS and SAS Users in general. We will announce upcoming events and share presentations etc.

Join Now

FANS Års- og brukermøte | Oslo | 3. mai

by SAS Employee BeStibolt ‎11-27-2017 04:52 AM - edited ‎04-19-2018 09:51 AM (191 Views)

Vi ønsker deg som FANS-medlem velkommen til:

 

FANS års- og brukermøte

SAS Institute, Parkveien 55, Oslo

 

Dato: 3/5-2018

Tid: 14.00-17.00 

 

PÅMELDING

 

Agenda:

14.00-14.30: Ordinært årsmåte

 

  • Valg av møteleder og referent
  • Klargjøring av stemmeberettigede medlemsbedrifter
  • Valg av to personer til å signere referatet
  • Kontroll av gyldighet av innkalling
  • Behandling av styrets faglige årsberetning for siste virksomhetsår
  • Styrets faglige plan for kommende virksomhetsår (i årsberetning)
  • Behandling av innkomne forslag
  • Valg av styremedlemmer

 

14.30-15:00: Inntrykk fra Global Forum 2018, Denver


Innlegget holdes av Per Ove Asperud, Gjensidige

 

15:00-15:15: Pause

15:15-15:45: SAS Event Stream Processing - hva er det og hva kan det benyttes til?


Innlegget holdes av Endre Bergersen, SAS Institute


15:45-16:30: Vi deler oss i to grupper:


SAS Customer Intelligence -  Hvordan forbedre ytelse i kampanjer

Tips for mer optimalt kampanjedesign i SAS Marketing Automation og SAS Campaign Management. Hvordan man med enkle grep kan sørge for mer effektiv eksekvering av kampanjer, samt et lite innblikk i hva som skjer bak kulissene når man jobber med kampanjer.

Innlegget legges opp som erfaringsutveksling hvor Henrik Blika koordinerer, SAS Institute

 

SAS Enterprise Guide og SAS Base – Tips og triks i bruk av EG og SAS Base

Litt variert rundt bruk av EG og kanskje noe du ikke har hørt om før? Vi tar også for oss hvordan du kan fjerne duplikater effektivt i SAS Base.

Innlegget legges opp som erfaringsutveksling hvor FANS-styret koordinerer og forbereder
 

Ca. 16:45- FANS inviterer på erfaringsutveksling, servering og mingling.

 

Møtet er kun for FANS-medlemmer. Hvis du ikke er medlem men ønsker å delta for å se om det kan være interessant med et medlemskap, er du likevel velkommen til å delta.

 

PÅMELDING 

 

Velkommen!

 

SAS Nordic User Newsletter

Are you aware of our monthly SAS Nordic User Newsletter? Here you will find information about SAS Nordic user activities and events. Stay informed, subscribe here only by entering your e-mail. You can unsubscribe at any time.

 

Back to SAS FANS