Join Now

Analytics Network 04NOV2014: Additive Models, Kaare Brandt Petersen (SAS Institute)

by SAS Employee DortheKrogh on ‎11-03-2014 08:06 AM (268 Views)

Analytics Network præsentation af Kaare Brandt Petersen.

4. November 2014.

Vil du vide mere om Analytics Network læs her

Beskrivelse af indlæg:

Mange stifter bekendtskab med varianter af den additive regressionsmodel på deres studie og ser den fremadrettet som deres foretrukne model. Det kan der være gode grunde til, men det er vigtigt at være opmærksom på modellens egenskaber. I præsentationen ser vi på, hvordan man kan anvende en additiv model i SAS og på muligheder og begrænsninger i fortolkningen af resultaterne.