Join Now

Agenda til VA netværksmødet den 8. juni

by SAS Employee MortenK on ‎06-03-2015 07:09 AM (249 Views)

Så er den endelige agenda på plads til SAS Visual Analytics netværksmødet på mandag d. 8 juni. Mødet afholdes:

Skandinavisk Data Center A/S
Borupvang 1A
2750 Ballerup

09.00 – 09.15 : Indskrivning og kaffe

09.15 – 09.30 : Velkommen ved Annette Lotz (SDC) og Rune Lykke-Kjeldsen (SAS)

09.30 – 10.00 : Erfaringer med VA siden sidst hos SDC v/Morten Halver (SDC)

10:00 – 10.30 : Nyheder i SAS Mobile BI, SAS VA 7.2 og roadmap v/Jeppe Deigaard (SAS)

10.30 – 10.45 : Pause og netværk

10.45 – 11.15 : Økonomirapportering førtidspension hos Odense Kommune v/Ivan Roth (Odense Kommune)

11.15 – 12.00 : Sankey Diagrammer, Parametre via URL, og andre tips v/Rune Lykke-Kjeldsen (SAS)

12.00 – 12.15 : Det næste netværk, SAS Forum og evaluering v/Jeppe Deigaard (SAS)

12.15 –           : Frokost og netværk

På gensyn.


mvh morten