DATA Step, Macro, Functions and more

Merging two datasets by 1 common variable

Reply
Frequent Contributor
Posts: 77

Merging two datasets by 1 common variable

I am trying to merge two datasets by a common variable.

 

The first dataset has the following variables called "sampmerge1":

NationalID

_organizationname


The second dataset has the following variables "geolatconvert":

_organizationname

orgnamelategeo

 

I would like to merge the two datasets by "_organizationname" to create a new dataset that has 3 variables:

NationalID

_organizationname

orgnamelatgeo

 

Here are the two sample datasets

"sampmerge1"

data JANFEB.SAMPMERG1;
 infile datalines dsd truncover;
 input nationalid:$24. _OrganizationName:$273.;
datalines4;
61006029392,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61003006998,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61003004674,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61002016212,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61002000005,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61001035150,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
75122000461,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
62002005216,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61850037780,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61751005874,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650038433,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650038433,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650035450,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61450029262,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61350039364,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
60350050086,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59350006687,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59001013849,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
57950005000,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
51950000317,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
51950000317,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
47950005886,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
40001010094,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
38701052092,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
33001008971,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
31001049175,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
31001049175,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
29850001749,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
29850001749,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
28950012377,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
28001037761,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
25950004228,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
24550001459,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
19450010514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
10601075522,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
04550000865,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01950124756,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01950077770,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01850135116,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01811110942,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01750110236,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01750067791,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01650132908,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01650126945,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01550132856,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01550114903,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450134049,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450131806,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450129514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450129514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01401135025,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350132602,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350116914,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350116314,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01308067318,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150133435,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150133405,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150118425,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150110753,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150006003,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59002000174,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
52001012409,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
52001003151,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
45001035057,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
33001061516,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
24001034134,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
22201026575,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
10001026484,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01030019145,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01026002934,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01025013476,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01024037089,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01022008626,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01022003131,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01019004635,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01019002041,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01013025011,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01011032594,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01005038102,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01003005240,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01001013579,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
62013001843,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62006054757,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62005012736,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62004012879,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62001018829,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62001011394,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
61001042832,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
;;;;

"geolatconvert"

data JANFEB.GEOLATCONVERT;
 infile datalines dsd truncover;
 input _organizationname:$273. orgnamelatGEO:$99.;
datalines4;
შპს ჯეო ჰოსპიტალს,Sps jeo hospitals
"შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა","Sps maRali samedicino teqnologiebis centri, sauniversiteto klinika"
"სს "" კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი""","ss "" k. erisTavis sax. eqsperimentuli da klinikuri qirurgiis erovnuli centri"""
შპს აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი,Sps akad. z. cxakaias sax. dasavleT saqarTvelos intervenciuli medicinis erovnuli centri
"შპს ,, ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა""","Sps ,, iris borCaSvilis saxelobis janmrTelobis centri medina"""
შპს მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო,Sps m. iaSvilis saxelobis bavSvTa centraluri saavadmyofo
შპს აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი,Sps akademikos o. RuduSauris saxelobis erovnuli samedicino centri
"შპს ""აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი""","Sps ""akad. g. CafiZis saxelobis gadaudebeli kardiologiis centri"""
შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა,Sps yel-yur-cxviris sneulebaTa erovnuli centri jafariZe-qevaniSvilis klinika
"შპს ""ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური""","Sps ""amtel hospital pirveli klinikuri"""
შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა,Sps s. xeCinaSvilis saxelobis sauniversiteto klinika
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-ბავშვთა ახალი კლინიკა","Sps ""unimedi kaxeTi""-bavSvTa axali klinika"
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-მ.იაშვილის სახ.ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი.","Sps ""unimedi kaxeTi""-m.iaSvilis sax.baTumis dedaTa da bavSvTa centraluri hospitali."
შპს ნიუ ჰოსპიტალს,Sps niu hospitals
სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება,ss saCxeris raionuli saavadmyofo-poliklinikuri gaerTianeba
შპს პირველი საავადმყოფო,Sps pirveli saavadmyofo
ს.ს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი,s.s samedicino korporacia eveqsi-quTaisis referaluri hospitali
შპს 5 კლინიკური საავადმყოფო,Sps 5 klinikuri saavadmyofo
შპს მედალფა,Sps medalfa
შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი,Sps multiprofiluri hospitali - mediqal siti da infeqciur daavadebaTa marTvis centri
შპს გორმედი,Sps gormedi
"სსიპ ""თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა""","ssip ""Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis pirveli sauniversiteto klinika"""
შპს არქიმედეს კლინიკა,Sps arqimedes klinika
შპს უნიმედი აჭარა,Sps unimedi aWara
შპს უნიმედი სამცხე,Sps unimedi samcxe
ს.ს. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი,s.s. samedicino korporacia eveqsi - zugdidis referaluri hospitali
სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი,ssip giorgi abramiSvilis saxelobis saqarTvelos Tavdacvis saministros samxedro hospitali
"შპს ""კლინიკა რუსთავი""","Sps ""klinika rusTavi"""
"შპს ""ქ.თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო""","Sps ""q.Tbilisis bavSvTa infeqciuri klinikuri saavadmyofo"""
შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო,Sps q. baTumis respublikuri klinikuri saavadmyofo
შპს ავერსის კლინიკა,Sps aversis klinika
შპს ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი,Sps al. wulukiZis saxelobis urologiis erovnuli centri
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა,Sps akademikos nikoloz yifSiZis saxelobis centraluri sauniversiteto klinika
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,ssip Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti
შპს ო.ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრი,Sps o.CxobaZis saxelobis invalidTa da xandazmulTa samkurnalo-sareabilitacio klinikuri centri
"შპს ""პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა""","Sps ""pineo samedicino ekosistema"""
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი,Sps regionuli jandacvis centri
"შპს ""ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა""","Sps ""aleqsandre aladaSvilis saxelobis klinika"""
"შ.პ.ს. კარდიოლოგიური კლინიკა ""გული""","S.p.s. kardiologiuri klinika ""guli"""
"სს ""იავნანა""","ss ""iavnana"""
შპს კლინიკა-ლჯ,Sps klinika-lj
ს/ს ჩაჩავას კლინიკა,s/s CaCavas klinika
შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო,Sps quTaisis centraluri saavadmyofo
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ფერომედი,SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba feromedi
შპს ბომონდი,Sps bomondi
"შპს ""ისრაელი-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი""","Sps ""israeli-saqarTvelos samedicino kvleviTi klinika helsikori"""
შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი,Sps saqarTvelos sapatriarqos wmida ioakime da anas saxelobis samedicino centri
"შ.პ.ს ""ლანცეტი""","S.p.s ""lanceti"""
სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი,ss infeqciuri paTologiis Sidsisa da klinikuri imunologiis samecniero-praqtikuli centri
"შპს ""თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა""","Sps ""Tbilisis pediatriuli privat klinika"""
შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა,Sps CiCuebis samedicino centri mzera
შპს ახალციხის კლინიკა იმედი,Sps axalcixis klinika imedi
"შპს ""უნიმედი აჭარა""","Sps ""unimedi aWara"""
"შპს ""თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი""","Sps ""Tbilisis zRvis hospitali"""
შპს ჰერა 2011,Sps hera 2011
შპს დავით გაგუას კლინიკა,Sps daviT gaguas klinika
"შპს ""უნიმედი კახეთის"" თელავის რეფერალური საავადმყოფო","Sps ""unimedi kaxeTis"" Telavis referaluri saavadmyofo"
"შპს ""გაგუას კლინიკა""","Sps ""gaguas klinika"""
შპს აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა.,Sps akademikos vaxtang boWoriSvilis klinika.
"შპს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო - ""წმ. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი ""","Sps quTaisis saeklesio saavadmyofo - ""wm. daviT aRmaSeneblis saxelobis qsenoni """
"სს ""რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო""","ss ""rusTavis centraluri saavadmyofo"""
შპს თელავის რაიონული საავადმყოფო,Sps Telavis raionuli saavadmyofo
"ს.ს.""საზღვაო ჰოსპიტალი""","s.s.""sazRvao hospitali"""
"სს ""ქ. ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო""","ss ""q. foTis centraluri klinikuri saavadmyofo"""
შპს გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი,Sps gadaudebeli qirurgiisa da travmatologiis centri
შპს „თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“,Sps „Tbilisis gulisa da sisxlZarRvTa klinika“
"შპს ,,უნიმედი კახეთი""-თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი","Sps ,,unimedi kaxeTi""-Tbilisis referaluri hospitali"
შპს დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი,Sps daviT tatiSvilis samedicino centri
"შპს ""ელიზაბეტ ბლექველის ჰოსპიტალი""","Sps ""elizabet bleqvelis hospitali"""
"შპს ""ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა""","Sps ""avTandil yambaraSvilis klinika"""
"შ.პ.ს. ""აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიის ცენტრი""","S.p.s. ""aWaris avtonomiuri respublikis onkologiis centri"""
შპს ინოვა,Sps inova
შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა),Sps winamZRvriSvilis saxelobis kardiologiis centri (germanul-qarTuli klinika)
"შპს ""ბათუმის სამშობიარო სახლი""","Sps ""baTumis samSobiaro saxli"""
"შპს ""მედი ქლაბ ჯორჯია""","Sps ""medi qlab jorjia"""
"შპს ,,ოტორინოლარინგოლოგიის და თავკისრის ქირურგიის ქართულ-ფრანგული სამეცნიერო ცენტრი-ხუჯაძის კლინიკა","Sps ,,otorinolaringologiis da Tavkisris qirurgiis qarTul-franguli samecniero centri-xujaZis klinika"
"შპს"" სენა–მედი""","Sps"" sena–medi"""
"შპს ""კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი""","Sps ""klinikuri medicinis samecniero-kvleviTi instituti"""
შპს ემბრიო,Sps embrio
"შპს ""სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი""","Sps ""samkurnalo-sadiagnostiko centri samgori medi"""
"სს ""რუსთავის სამშობი არო სახლი""","ss ""rusTavis samSobi aro saxli"""
შპს დიაგნოსტიკური სერვისი,Sps diagnostikuri servisi
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-კარაპს მედლაინი","Sps ""unimedi kaxeTi""-karaps medlaini"
"შპს ""არქიმედეს კლინიკა""","Sps ""arqimedes klinika"""
შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps bavSvTa janmrTelobis centri
"სს ""ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი""","ss ""tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri"""
შპს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო,Sps Tbilisis centraluri saavadmyofo
შპს უნიმედი კახეთი,Sps unimedi kaxeTi
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ხონის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-xonis hospitali"
"შპს ""სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი""","Sps ""sisxlZarRvTa da gulis daavadebaTa centri"""
შპს დავით დავარაშვილის კლინიკა,Sps daviT davaraSvilis klinika
შპს ქ.თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი,Sps q.Tbilisis onkologiuri dispanseri
შპს ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი,Sps niu viJen sauniversiteto hospitali
შპს კარდიო-რეაბილიტაციის ცენტრი,Sps kardio-reabilitaciis centri
"შ.პ.ს. ,,მარნეულის პედიატრიული კლინიკა""","S.p.s. ,,marneulis pediatriuli klinika"""
"შპს ""წმ იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა""","Sps ""wm ioane mowyales saxelobis privat klinika"""
"სს ""უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი""","ss ""universaluri samedicino centri"""
"შპს ""ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა""","Sps ""bolnisis centraluri klinika"""
"შპს ,,მარნეულის სამედიცინო ცენტრი ადიკ""","Sps ,,marneulis samedicino centri adik"""
სს ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი,ss qobuleTis samedicino centri
შპს ქუთაისის N3 სამშობიარო სახლი,Sps quTaisis N3 samSobiaro saxli
შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი,Sps fsiqikuri janmrTelobis da narkomaniis prevenciis centri
შპს ლერი ხონელიძის სახელობის კლინიკა,Sps leri xoneliZis saxelobis klinika
შპს სიხარული,Sps sixaruli
"შპს ""კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი""","Sps ""klinikuri onkologiis instituti"""
შპს ჰოსპიტალ სერვისი,Sps hospital servisi
"შპს ,,უნიქალმედი""","Sps ,,uniqalmedi"""
შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი,Sps sagitariusi mezRvaurTa samedicino centri
"შპს ""მარნეკორი""","Sps ""marnekori"""
"შ.პ.ს. ""ადაპტი""","S.p.s. ""adapti"""
შპს მედკაპიტალი,Sps medkapitali
"შ.პ.ს.,,ბაიები""","S.p.s.,,baiebi"""
შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი,Sps akad. b. naneiSvilis sax. fsiqikuri janmrTelobis erovnuli centri
სს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი,ss wminda nikolozis saxelobis qirurgiuli da onkologiuri centri
"შპს ""თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""Tbilisis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს ""მამქოლი""","Sps ""mamqoli"""
შპს მ.ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი,Sps m.zodelavas hematologiuri centri
"შპს ""ახალი სამშობიარო ცენტრი""","Sps ""axali samSobiaro centri"""
"შპს „ჯ. გოგიაშვილის კლინიკა""","Sps „j. gogiaSvilis klinika"""
შპს დიმიტრი მხეიძის სახელობის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა გიდი,Sps dimitri mxeiZis saxelobis yel-yur-cxviris klinika gidi
"შ.პ.ს ,,წმინდა ლაზარეს კლინიკა""","S.p.s ,,wminda lazares klinika"""
"შპს ""ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი""","Sps ""em-em-te hospitali"""
"შპს ""ქართული ფოლადის სამკურნალო ცენტრი""","Sps ""qarTuli foladis samkurnalo centri"""
შპს კარდიოლოგიური კლინიკა გული,Sps kardiologiuri klinika guli
შპს მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა,Sps mravalprofiluri klinika konsilium medula
შპს ბორის ყიფიანის სახელობის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა,Sps boris yifianis saxelobis yel-yur-cxviris klinika
"შპს პირველი საავადმყოფო - სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი""","Sps pirveli saavadmyofo - samkurnalo diagnostikuri centri"""
"შპს ""მედ ჯორჯია""","Sps ""med jorjia"""
შპს ქუთაისის ახალი №2 სამშობიარო სახლი,Sps quTaisis axali №2 samSobiaro saxli
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- მარტვილის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- martvilis hospitali"
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ხობის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-xobis hospitali"
შპს კუზანოვის კლინიკა Kuzanov clinic LLC,Sps kuzanovis klinika Kuzanov clinic LLC
ს.ს.სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-თერჯოლის ჰოსპიტალი,s.s.samedicino korporacia eveqsi-Terjolis hospitali
შპს ლაიფი,Sps laifi
შპს პირველი სამედიცინო ცენტრი,Sps pirveli samedicino centri
"შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკა""","Sps ,,xozrevaniZis klinika"""
შპს კელაპტარი,Sps kelaptari
"შპს ""ღია გული""","Sps ""Ria guli"""
"შპს ""ინტერმედი""","Sps ""intermedi"""
შპს იმედი და მარიამი,Sps imedi da mariami
შპს გიდმედი,Sps gidmedi
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- ჩხოროწყუს ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- Cxorowyus hospitali"
"შპს ""ოქროს საწმისი -XXI საუკუნე""","Sps ""oqros sawmisi -XXI saukune"""
ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი,aaip saqarTvelos sapatriarqos Terapiuli klinika upovarTaTvis da misi ganviTarebis fondi
"შპს ""რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი""","Sps ""regionuli jandacvis centri"""
"შპს ,,არქიმედეს კლინიკა""","Sps ,,arqimedes klinika"""
"შპს ,,დიაკორი""","Sps ,,diakori"""
შპს პირველი კლინიკური შპს,Sps pirveli klinikuri Sps
"შპს ""ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი""","Sps ""onkologiis samecniero kvleviTi centri"""
"შ.პ.ს. ,,ჯანმრთელობის სახლი""","S.p.s. ,,janmrTelobis saxli"""
"შპს ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი""","Sps ,,personalizebuli medicinis instituti"""
შპს გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა ნევროლოგი,Sps gadaudebeli nevrologiis klinika nevrologi
შპს რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი უნივერსი,Sps reproduqciuli medicinis centri universi
"შპს ""კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი""","Sps ""kritikuli medicinis instituti"""
შპს ”სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო”,Sps ”senakis bavSvTa saavadmyofo”
შპს ექიმთა დახელოვნების უროლოგიისა და გადაუდებელი დახმარების კლინიკა,Sps eqimTa daxelovnebis urologiisa da gadaudebeli daxmarebis klinika
შეზღუდული პასუხისმგებლობის პარტნიორობა მეტაკო-ს წარმომადგენლობა საქართველოში,SezRuduli pasuxismgeblobis partnioroba metako-s warmomadgenloba saqarTveloSi
"შპს ""რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""rusTavis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს „ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი""","Sps „q. baTumis infeqciuri paTologiis, Sidsis da tuberkulozis regionaluri centri"""
შპს ზურაბ შაქარაშვილის ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ლაიფმედი,Sps zurab SaqaraSvilis onkohematologiuri klinika laifmedi
შპს აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიაბეტოლოგიის ცენტრი ”ენმედიცი”,Sps ak. v. iverielis saxelobis endokrinologia-metabologia-diabetologiis centri ”enmedici”
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ტყიბულის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-tyibulis hospitali"
სს ნეო მედი,ss neo medi
შპს ნათელა პატარკაციშვილის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკა დედაშვილობა,Sps naTela patarkaciSvilis saxelobis mravalprofiluri klinika dedaSviloba
შპს ესთეტიკა,Sps esTetika
"შპს სამედიცინო ცენტრი ""იუნონა""","Sps samedicino centri ""iunona"""
"შპს "" რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო""","Sps "" respublikuri klinikuri fsiqonevrologiuri saavadmyofo"""
შპს ესთელაინი,Sps esTelaini
"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი""","a(a)ip ""jo enis saxelobis samedicino centri"""
"შპს ""მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანება"".","Sps ""mestiis saavadmyofo-ambulatoriuli gaerTianeba""."
შპს N ქირონ +,Sps N qiron +
"სს ""რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო""","ss ""rusTavis bavSvTa saavadmyofo"""
შპს ნეოგენი,Sps neogeni
შპს ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა,Sps zurab sabaxtaraSvilis reproduqciuli klinika
შპს მედი,Sps medi
"შპს ,,ენენსი""","Sps ,,enensi"""
"შპს ""მედალფა""","Sps ""medalfa"""
"შპს ""ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""quTaisis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს ""რედი""","Sps ""redi"""
შპს კლინიკა ელიტე,Sps klinika elite
"შპს მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური, გადაუდებელი დახმარების ცენტრი","Sps malxaz kaciaSvilis mravalprofiluri, gadaudebeli daxmarebis centri"
"შ.პ.ს. უნივერსალი ,,ნოვა კლინიკა""","S.p.s. universali ,,nova klinika"""
"შპს ""რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი""-თეთრიწყაროს რ-ნი","Sps ""regionuli jandacvis centri""-TeTriwyaros r-ni"
"შპს,,რეფერალური დახმარების ცენტრი""","Sps,,referaluri daxmarebis centri"""
შპს Mმედი22,Sps Mmedi22
"შპა ,,ჯეო ჰოსპიტალს""","Spa ,,jeo hospitals"""
შპს გაერთიანებული სამშობიარო სახლი,Sps gaerTianebuli samSobiaro saxli
შ.პ.ს. მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი,S.p.s. medinvesti-hematologiisa da transfuziologiis instituti
"შპს ""ალიანს მედი""","Sps ""alians medi"""
"შპს ""სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება""","Sps ""senakis saavadmyofo-poliklinikuri gaerTianeba"""
შპს სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი,Sps samedicino parazitologiisa da tropikuli medicinis kvlevis instituti
შპს ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა,Sps i. Jordanias saxelobis klinika
"შ.პ.ს. "" დასტაქარი""","S.p.s. "" dastaqari"""
"შპს ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო""","Sps ,,Tbilisis centraluri saavadmyofo"""
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- აბაშის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- abaSis hospitali"
შპს საქართველოს კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი,Sps saqarTvelos koloproqtologiis centri
შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი,Sps endokrinologiis erovnuli instituti
"შპს ""BROTHERS""","Sps ""BROTHERS"""
შ.პ.ს. ა. ქაჯაიას სახ. სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო,S.p.s. a. qajaias sax. suramis fsiqiatriuli saavadmyofo
შ.პ.ს. წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო,S.p.s. wyaltubos raionuli saavadmyofo
"შპს ""ახალი სამედიცინო ცენტრი""","Sps ""axali samedicino centri"""
შპს მედელიტი,Sps medeliti
"შპს ""ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო""","Sps ""zugdidis infeqciuri saavadmyofo"""
შპს „მენტალვიტა“ – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps „mentalvita“ – fsiqikuri janmrTelobis centri
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- წალენჯიხის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- walenjixis hospitali"
შპს რეპროდუქციული მედიცინისა და უშვილობის ცენტრი,Sps reproduqciuli medicinisa da uSvilobis centri
"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე""","aaip berZnuli samedicino fondi ""hipokrate"""
"შპს ""უნიმედი სამცხე""-ასპინძის სამედიცინო ცენტრი.","Sps ""unimedi samcxe""-aspinZis samedicino centri."
შპს ზუგდიდის რეგიონული ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო,Sps zugdidis regionuli tubsawinaaRmdego saavadmyofo
შპს ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი,Sps lj da kompania - dasavleT saqarTvelos tuberkulozisa da infeqciur paTologiaTa centri
"კავშირი ""სამედიცინო, სოციალურ–ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი – ურანტი""","kavSiri ""samedicino, socialur–ekonomikur da kulturul sakiTxTa centri – uranti"""
შპს ჯონი ჭანტურიას სახელობის სამედიცინო ცენტრი,Sps joni Wanturias saxelobis samedicino centri
"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი""","Sps ""narkologiuri centri"""
"შპს ""აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო""","Sps ""abasTumnis tubsawinaaRmdego saavadmyofo"""
შპს „ინ ვიტრო“ განაყოფიერების ცენტრი,Sps „in vitro“ ganayofierebis centri
ჰერა+,hera+
"შპს ""ანგიოლოგია-ანგიოქირურგიის აკადემიური კლინიკა""","Sps ""angiologia-angioqirurgiis akademiuri klinika"""
"შპს ""ქირურგიული კლინიკა SALVE""","Sps ""qirurgiuli klinika SALVE"""
"შპს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ""ოფთალმიჯი""","Sps Tvalis mikroqirurgiis javriSvilis klinika ""ofTalmiji"""
"შპს ""ფოთის ტუბ. დისპანსერი""","Sps ""foTis tub. dispanseri"""
შპს ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps janmrTelobis centri
"შპს ""ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო""","Sps ""bedianis fsiqiatriuli saavadmyofo"""
"შპს ""ჯვარის საავადმყოფო ""ენგურჰესი""","Sps ""jvaris saavadmyofo ""engurhesi"""
"ს.ს. ""ნ. მიქაიას სახ. ჩხოროწყუს სამშობიარო სახლი""","s.s. ""n. miqaias sax. Cxorowyus samSobiaro saxli"""
შპს ესთეტიკ-სერვისი,Sps esTetik-servisi
"შპს ""ჰელს მენეჯმენტ ენდ კონსალტინგ""","Sps ""hels menejment end konsalting"""
შპს კლინიკა LIFE,Sps klinika LIFE
შპს კლინიკური კარდიოლოგიის ინსტიტუტი,Sps klinikuri kardiologiis instituti
;;;;

I tried using this sas code, but it did not merge every entry on there, leaving some entries with orgnamelatgeo blank.

 

data janfeb.testmerg;
merge janfeb.sampmerg1 janfeb.geolatconvert;
by _organizationname;
run;

 

Thanks for your help!

Super User
Super User
Posts: 9,829

Re: Merging two datasets by 1 common variable

[ Edited ]

I run what you have posted on my machine (adding a proc sort for each dataset!) and it runs fine, and produces a table with no missing values.  The problem must still be at your end, encoding maybe?  Maybe because the file is being created it uses different settings or your not using that code I don't know, but it works fine for me.

 

Oh and the code I used in case anyone else wants to try:

data SAMPMERG1;
 infile datalines dsd truncover;
 input nationalid:$24. _OrganizationName:$273.;
datalines4;
61006029392,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61003006998,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61003004674,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61002016212,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61002000005,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
61001035150,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
,"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი"""
75122000461,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
62002005216,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61850037780,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61751005874,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650038433,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650038433,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61650035450,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61450029262,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
61350039364,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
60350050086,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59350006687,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59001013849,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
57950005000,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
51950000317,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
51950000317,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
47950005886,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
40001010094,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
38701052092,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
33001008971,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
31001049175,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
31001049175,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
29850001749,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
29850001749,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
28950012377,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
28001037761,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
25950004228,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
24550001459,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
19450010514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
10601075522,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
04550000865,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01950124756,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01950077770,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01850135116,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01811110942,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01750110236,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01750067791,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01650132908,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01650126945,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01550132856,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01550114903,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450134049,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450131806,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450129514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01450129514,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01401135025,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350132602,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350116914,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01350116314,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01308067318,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150133435,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150133405,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150118425,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150110753,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
01150006003,"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"""
59002000174,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
52001012409,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
52001003151,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
45001035057,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
33001061516,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
24001034134,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
22201026575,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
10001026484,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01030019145,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01026002934,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01025013476,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01024037089,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01022008626,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01022003131,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01019004635,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01019002041,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01013025011,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01011032594,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01005038102,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01003005240,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
01001013579,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
,"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე"""
62013001843,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62006054757,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62005012736,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62004012879,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62001018829,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
62001011394,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
61001042832,ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი
;;;;
run;
data GEOLATCONVERT;
 infile datalines dsd truncover;
 input _organizationname:$273. orgnamelatGEO:$99.;
datalines4;
შპს ჯეო ჰოსპიტალს,Sps jeo hospitals
"შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა","Sps maRali samedicino teqnologiebis centri, sauniversiteto klinika"
"სს "" კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი""","ss "" k. erisTavis sax. eqsperimentuli da klinikuri qirurgiis erovnuli centri"""
შპს აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი,Sps akad. z. cxakaias sax. dasavleT saqarTvelos intervenciuli medicinis erovnuli centri
"შპს ,, ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა""","Sps ,, iris borCaSvilis saxelobis janmrTelobis centri medina"""
შპს მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო,Sps m. iaSvilis saxelobis bavSvTa centraluri saavadmyofo
შპს აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი,Sps akademikos o. RuduSauris saxelobis erovnuli samedicino centri
"შპს ""აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი""","Sps ""akad. g. CafiZis saxelobis gadaudebeli kardiologiis centri"""
შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა,Sps yel-yur-cxviris sneulebaTa erovnuli centri jafariZe-qevaniSvilis klinika
"შპს ""ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური""","Sps ""amtel hospital pirveli klinikuri"""
შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა,Sps s. xeCinaSvilis saxelobis sauniversiteto klinika
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-ბავშვთა ახალი კლინიკა","Sps ""unimedi kaxeTi""-bavSvTa axali klinika"
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-მ.იაშვილის სახ.ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი.","Sps ""unimedi kaxeTi""-m.iaSvilis sax.baTumis dedaTa da bavSvTa centraluri hospitali."
შპს ნიუ ჰოსპიტალს,Sps niu hospitals
სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება,ss saCxeris raionuli saavadmyofo-poliklinikuri gaerTianeba
შპს პირველი საავადმყოფო,Sps pirveli saavadmyofo
ს.ს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი,s.s samedicino korporacia eveqsi-quTaisis referaluri hospitali
შპს 5 კლინიკური საავადმყოფო,Sps 5 klinikuri saavadmyofo
შპს მედალფა,Sps medalfa
შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი,Sps multiprofiluri hospitali - mediqal siti da infeqciur daavadebaTa marTvis centri
შპს გორმედი,Sps gormedi
"სსიპ ""თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა""","ssip ""Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis pirveli sauniversiteto klinika"""
შპს არქიმედეს კლინიკა,Sps arqimedes klinika
შპს უნიმედი აჭარა,Sps unimedi aWara
შპს უნიმედი სამცხე,Sps unimedi samcxe
ს.ს. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი,s.s. samedicino korporacia eveqsi - zugdidis referaluri hospitali
სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი,ssip giorgi abramiSvilis saxelobis saqarTvelos Tavdacvis saministros samxedro hospitali
"შპს ""კლინიკა რუსთავი""","Sps ""klinika rusTavi"""
"შპს ""ქ.თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო""","Sps ""q.Tbilisis bavSvTa infeqciuri klinikuri saavadmyofo"""
შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო,Sps q. baTumis respublikuri klinikuri saavadmyofo
შპს ავერსის კლინიკა,Sps aversis klinika
შპს ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი,Sps al. wulukiZis saxelobis urologiis erovnuli centri
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა,Sps akademikos nikoloz yifSiZis saxelobis centraluri sauniversiteto klinika
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,ssip Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti
შპს ო.ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრი,Sps o.CxobaZis saxelobis invalidTa da xandazmulTa samkurnalo-sareabilitacio klinikuri centri
"შპს ""პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა""","Sps ""pineo samedicino ekosistema"""
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი,Sps regionuli jandacvis centri
"შპს ""ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა""","Sps ""aleqsandre aladaSvilis saxelobis klinika"""
"შ.პ.ს. კარდიოლოგიური კლინიკა ""გული""","S.p.s. kardiologiuri klinika ""guli"""
"სს ""იავნანა""","ss ""iavnana"""
შპს კლინიკა-ლჯ,Sps klinika-lj
ს/ს ჩაჩავას კლინიკა,s/s CaCavas klinika
შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო,Sps quTaisis centraluri saavadmyofo
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ფერომედი,SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba feromedi
შპს ბომონდი,Sps bomondi
"შპს ""ისრაელი-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი""","Sps ""israeli-saqarTvelos samedicino kvleviTi klinika helsikori"""
შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი,Sps saqarTvelos sapatriarqos wmida ioakime da anas saxelobis samedicino centri
"შ.პ.ს ""ლანცეტი""","S.p.s ""lanceti"""
სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი,ss infeqciuri paTologiis Sidsisa da klinikuri imunologiis samecniero-praqtikuli centri
"შპს ""თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა""","Sps ""Tbilisis pediatriuli privat klinika"""
შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა,Sps CiCuebis samedicino centri mzera
შპს ახალციხის კლინიკა იმედი,Sps axalcixis klinika imedi
"შპს ""უნიმედი აჭარა""","Sps ""unimedi aWara"""
"შპს ""თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი""","Sps ""Tbilisis zRvis hospitali"""
შპს ჰერა 2011,Sps hera 2011
შპს დავით გაგუას კლინიკა,Sps daviT gaguas klinika
"შპს ""უნიმედი კახეთის"" თელავის რეფერალური საავადმყოფო","Sps ""unimedi kaxeTis"" Telavis referaluri saavadmyofo"
"შპს ""გაგუას კლინიკა""","Sps ""gaguas klinika"""
შპს აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა.,Sps akademikos vaxtang boWoriSvilis klinika.
"შპს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო - ""წმ. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი ""","Sps quTaisis saeklesio saavadmyofo - ""wm. daviT aRmaSeneblis saxelobis qsenoni """
"სს ""რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო""","ss ""rusTavis centraluri saavadmyofo"""
შპს თელავის რაიონული საავადმყოფო,Sps Telavis raionuli saavadmyofo
"ს.ს.""საზღვაო ჰოსპიტალი""","s.s.""sazRvao hospitali"""
"სს ""ქ. ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო""","ss ""q. foTis centraluri klinikuri saavadmyofo"""
შპს გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი,Sps gadaudebeli qirurgiisa da travmatologiis centri
შპს „თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“,Sps „Tbilisis gulisa da sisxlZarRvTa klinika“
"შპს ,,უნიმედი კახეთი""-თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი","Sps ,,unimedi kaxeTi""-Tbilisis referaluri hospitali"
შპს დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი,Sps daviT tatiSvilis samedicino centri
"შპს ""ელიზაბეტ ბლექველის ჰოსპიტალი""","Sps ""elizabet bleqvelis hospitali"""
"შპს ""ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა""","Sps ""avTandil yambaraSvilis klinika"""
"შ.პ.ს. ""აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიის ცენტრი""","S.p.s. ""aWaris avtonomiuri respublikis onkologiis centri"""
შპს ინოვა,Sps inova
შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა),Sps winamZRvriSvilis saxelobis kardiologiis centri (germanul-qarTuli klinika)
"შპს ""ბათუმის სამშობიარო სახლი""","Sps ""baTumis samSobiaro saxli"""
"შპს ""მედი ქლაბ ჯორჯია""","Sps ""medi qlab jorjia"""
"შპს ,,ოტორინოლარინგოლოგიის და თავკისრის ქირურგიის ქართულ-ფრანგული სამეცნიერო ცენტრი-ხუჯაძის კლინიკა","Sps ,,otorinolaringologiis da Tavkisris qirurgiis qarTul-franguli samecniero centri-xujaZis klinika"
"შპს"" სენა–მედი""","Sps"" sena–medi"""
"შპს ""კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი""","Sps ""klinikuri medicinis samecniero-kvleviTi instituti"""
შპს ემბრიო,Sps embrio
"შპს ""სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი""","Sps ""samkurnalo-sadiagnostiko centri samgori medi"""
"სს ""რუსთავის სამშობი არო სახლი""","ss ""rusTavis samSobi aro saxli"""
შპს დიაგნოსტიკური სერვისი,Sps diagnostikuri servisi
"შპს ""უნიმედი კახეთი""-კარაპს მედლაინი","Sps ""unimedi kaxeTi""-karaps medlaini"
"შპს ""არქიმედეს კლინიკა""","Sps ""arqimedes klinika"""
შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps bavSvTa janmrTelobis centri
"სს ""ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი""","ss ""tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri"""
შპს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო,Sps Tbilisis centraluri saavadmyofo
შპს უნიმედი კახეთი,Sps unimedi kaxeTi
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ხონის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-xonis hospitali"
"შპს ""სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი""","Sps ""sisxlZarRvTa da gulis daavadebaTa centri"""
შპს დავით დავარაშვილის კლინიკა,Sps daviT davaraSvilis klinika
შპს ქ.თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი,Sps q.Tbilisis onkologiuri dispanseri
შპს ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი,Sps niu viJen sauniversiteto hospitali
შპს კარდიო-რეაბილიტაციის ცენტრი,Sps kardio-reabilitaciis centri
"შ.პ.ს. ,,მარნეულის პედიატრიული კლინიკა""","S.p.s. ,,marneulis pediatriuli klinika"""
"შპს ""წმ იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა""","Sps ""wm ioane mowyales saxelobis privat klinika"""
"სს ""უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი""","ss ""universaluri samedicino centri"""
"შპს ""ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა""","Sps ""bolnisis centraluri klinika"""
"შპს ,,მარნეულის სამედიცინო ცენტრი ადიკ""","Sps ,,marneulis samedicino centri adik"""
სს ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი,ss qobuleTis samedicino centri
შპს ქუთაისის N3 სამშობიარო სახლი,Sps quTaisis N3 samSobiaro saxli
შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი,Sps fsiqikuri janmrTelobis da narkomaniis prevenciis centri
შპს ლერი ხონელიძის სახელობის კლინიკა,Sps leri xoneliZis saxelobis klinika
შპს სიხარული,Sps sixaruli
"შპს ""კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი""","Sps ""klinikuri onkologiis instituti"""
შპს ჰოსპიტალ სერვისი,Sps hospital servisi
"შპს ,,უნიქალმედი""","Sps ,,uniqalmedi"""
შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი,Sps sagitariusi mezRvaurTa samedicino centri
"შპს ""მარნეკორი""","Sps ""marnekori"""
"შ.პ.ს. ""ადაპტი""","S.p.s. ""adapti"""
შპს მედკაპიტალი,Sps medkapitali
"შ.პ.ს.,,ბაიები""","S.p.s.,,baiebi"""
შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი,Sps akad. b. naneiSvilis sax. fsiqikuri janmrTelobis erovnuli centri
სს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი,ss wminda nikolozis saxelobis qirurgiuli da onkologiuri centri
"შპს ""თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""Tbilisis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს ""მამქოლი""","Sps ""mamqoli"""
შპს მ.ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი,Sps m.zodelavas hematologiuri centri
"შპს ""ახალი სამშობიარო ცენტრი""","Sps ""axali samSobiaro centri"""
"შპს „ჯ. გოგიაშვილის კლინიკა""","Sps „j. gogiaSvilis klinika"""
შპს დიმიტრი მხეიძის სახელობის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა გიდი,Sps dimitri mxeiZis saxelobis yel-yur-cxviris klinika gidi
"შ.პ.ს ,,წმინდა ლაზარეს კლინიკა""","S.p.s ,,wminda lazares klinika"""
"შპს ""ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი""","Sps ""em-em-te hospitali"""
"შპს ""ქართული ფოლადის სამკურნალო ცენტრი""","Sps ""qarTuli foladis samkurnalo centri"""
შპს კარდიოლოგიური კლინიკა გული,Sps kardiologiuri klinika guli
შპს მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა,Sps mravalprofiluri klinika konsilium medula
შპს ბორის ყიფიანის სახელობის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა,Sps boris yifianis saxelobis yel-yur-cxviris klinika
"შპს პირველი საავადმყოფო - სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი""","Sps pirveli saavadmyofo - samkurnalo diagnostikuri centri"""
"შპს ""მედ ჯორჯია""","Sps ""med jorjia"""
შპს ქუთაისის ახალი №2 სამშობიარო სახლი,Sps quTaisis axali №2 samSobiaro saxli
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- მარტვილის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- martvilis hospitali"
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ხობის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-xobis hospitali"
შპს კუზანოვის კლინიკა Kuzanov clinic LLC,Sps kuzanovis klinika Kuzanov clinic LLC
ს.ს.სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-თერჯოლის ჰოსპიტალი,s.s.samedicino korporacia eveqsi-Terjolis hospitali
შპს ლაიფი,Sps laifi
შპს პირველი სამედიცინო ცენტრი,Sps pirveli samedicino centri
"შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკა""","Sps ,,xozrevaniZis klinika"""
შპს კელაპტარი,Sps kelaptari
"შპს ""ღია გული""","Sps ""Ria guli"""
"შპს ""ინტერმედი""","Sps ""intermedi"""
შპს იმედი და მარიამი,Sps imedi da mariami
შპს გიდმედი,Sps gidmedi
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- ჩხოროწყუს ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- Cxorowyus hospitali"
"შპს ""ოქროს საწმისი -XXI საუკუნე""","Sps ""oqros sawmisi -XXI saukune"""
ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს თერაპიული კლინიკა უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი,aaip saqarTvelos sapatriarqos Terapiuli klinika upovarTaTvis da misi ganviTarebis fondi
"შპს ""რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი""","Sps ""regionuli jandacvis centri"""
"შპს ,,არქიმედეს კლინიკა""","Sps ,,arqimedes klinika"""
"შპს ,,დიაკორი""","Sps ,,diakori"""
შპს პირველი კლინიკური შპს,Sps pirveli klinikuri Sps
"შპს ""ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი""","Sps ""onkologiis samecniero kvleviTi centri"""
"შ.პ.ს. ,,ჯანმრთელობის სახლი""","S.p.s. ,,janmrTelobis saxli"""
"შპს ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი""","Sps ,,personalizebuli medicinis instituti"""
შპს გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა ნევროლოგი,Sps gadaudebeli nevrologiis klinika nevrologi
შპს რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი უნივერსი,Sps reproduqciuli medicinis centri universi
"შპს ""კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი""","Sps ""kritikuli medicinis instituti"""
შპს ”სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო”,Sps ”senakis bavSvTa saavadmyofo”
შპს ექიმთა დახელოვნების უროლოგიისა და გადაუდებელი დახმარების კლინიკა,Sps eqimTa daxelovnebis urologiisa da gadaudebeli daxmarebis klinika
შეზღუდული პასუხისმგებლობის პარტნიორობა მეტაკო-ს წარმომადგენლობა საქართველოში,SezRuduli pasuxismgeblobis partnioroba metako-s warmomadgenloba saqarTveloSi
"შპს ""რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""rusTavis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს „ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი""","Sps „q. baTumis infeqciuri paTologiis, Sidsis da tuberkulozis regionaluri centri"""
შპს ზურაბ შაქარაშვილის ონკოჰემატოლოგიური კლინიკა ლაიფმედი,Sps zurab SaqaraSvilis onkohematologiuri klinika laifmedi
შპს აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიაბეტოლოგიის ცენტრი ”ენმედიცი”,Sps ak. v. iverielis saxelobis endokrinologia-metabologia-diabetologiis centri ”enmedici”
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""-ტყიბულის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""-tyibulis hospitali"
სს ნეო მედი,ss neo medi
შპს ნათელა პატარკაციშვილის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკა დედაშვილობა,Sps naTela patarkaciSvilis saxelobis mravalprofiluri klinika dedaSviloba
შპს ესთეტიკა,Sps esTetika
"შპს სამედიცინო ცენტრი ""იუნონა""","Sps samedicino centri ""iunona"""
"შპს "" რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო""","Sps "" respublikuri klinikuri fsiqonevrologiuri saavadmyofo"""
შპს ესთელაინი,Sps esTelaini
"ა(ა)იპ ""ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი""","a(a)ip ""jo enis saxelobis samedicino centri"""
"შპს ""მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანება"".","Sps ""mestiis saavadmyofo-ambulatoriuli gaerTianeba""."
შპს N ქირონ +,Sps N qiron +
"სს ""რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო""","ss ""rusTavis bavSvTa saavadmyofo"""
შპს ნეოგენი,Sps neogeni
შპს ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა,Sps zurab sabaxtaraSvilis reproduqciuli klinika
შპს მედი,Sps medi
"შპს ,,ენენსი""","Sps ,,enensi"""
"შპს ""მედალფა""","Sps ""medalfa"""
"შპს ""ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი""","Sps ""quTaisis fsiqikuri janmrTelobis centri"""
"შპს ""რედი""","Sps ""redi"""
შპს კლინიკა ელიტე,Sps klinika elite
"შპს მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური, გადაუდებელი დახმარების ცენტრი","Sps malxaz kaciaSvilis mravalprofiluri, gadaudebeli daxmarebis centri"
"შ.პ.ს. უნივერსალი ,,ნოვა კლინიკა""","S.p.s. universali ,,nova klinika"""
"შპს ""რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი""-თეთრიწყაროს რ-ნი","Sps ""regionuli jandacvis centri""-TeTriwyaros r-ni"
"შპს,,რეფერალური დახმარების ცენტრი""","Sps,,referaluri daxmarebis centri"""
შპს Mმედი22,Sps Mmedi22
"შპა ,,ჯეო ჰოსპიტალს""","Spa ,,jeo hospitals"""
შპს გაერთიანებული სამშობიარო სახლი,Sps gaerTianebuli samSobiaro saxli
შ.პ.ს. მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი,S.p.s. medinvesti-hematologiisa da transfuziologiis instituti
"შპს ""ალიანს მედი""","Sps ""alians medi"""
"შპს ""სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება""","Sps ""senakis saavadmyofo-poliklinikuri gaerTianeba"""
შპს სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი,Sps samedicino parazitologiisa da tropikuli medicinis kvlevis instituti
შპს ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა,Sps i. Jordanias saxelobis klinika
"შ.პ.ს. "" დასტაქარი""","S.p.s. "" dastaqari"""
"შპს ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო""","Sps ,,Tbilisis centraluri saavadmyofo"""
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- აბაშის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- abaSis hospitali"
შპს საქართველოს კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი,Sps saqarTvelos koloproqtologiis centri
შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი,Sps endokrinologiis erovnuli instituti
"შპს ""BROTHERS""","Sps ""BROTHERS"""
შ.პ.ს. ა. ქაჯაიას სახ. სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო,S.p.s. a. qajaias sax. suramis fsiqiatriuli saavadmyofo
შ.პ.ს. წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო,S.p.s. wyaltubos raionuli saavadmyofo
"შპს ""ახალი სამედიცინო ცენტრი""","Sps ""axali samedicino centri"""
შპს მედელიტი,Sps medeliti
"შპს ""ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო""","Sps ""zugdidis infeqciuri saavadmyofo"""
შპს „მენტალვიტა“ – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps „mentalvita“ – fsiqikuri janmrTelobis centri
"სს ""სამედიცინო კორპორაცია ევექსი""- წალენჯიხის ჰოსპიტალი","ss ""samedicino korporacia eveqsi""- walenjixis hospitali"
შპს რეპროდუქციული მედიცინისა და უშვილობის ცენტრი,Sps reproduqciuli medicinisa da uSvilobis centri
"ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ""ჰიპოკრატე""","aaip berZnuli samedicino fondi ""hipokrate"""
"შპს ""უნიმედი სამცხე""-ასპინძის სამედიცინო ცენტრი.","Sps ""unimedi samcxe""-aspinZis samedicino centri."
შპს ზუგდიდის რეგიონული ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო,Sps zugdidis regionuli tubsawinaaRmdego saavadmyofo
შპს ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი,Sps lj da kompania - dasavleT saqarTvelos tuberkulozisa da infeqciur paTologiaTa centri
"კავშირი ""სამედიცინო, სოციალურ–ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი – ურანტი""","kavSiri ""samedicino, socialur–ekonomikur da kulturul sakiTxTa centri – uranti"""
შპს ჯონი ჭანტურიას სახელობის სამედიცინო ცენტრი,Sps joni Wanturias saxelobis samedicino centri
"შპს ""ნარკოლოგიური ცენტრი""","Sps ""narkologiuri centri"""
"შპს ""აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო""","Sps ""abasTumnis tubsawinaaRmdego saavadmyofo"""
შპს „ინ ვიტრო“ განაყოფიერების ცენტრი,Sps „in vitro“ ganayofierebis centri
ჰერა+,hera+
"შპს ""ანგიოლოგია-ანგიოქირურგიის აკადემიური კლინიკა""","Sps ""angiologia-angioqirurgiis akademiuri klinika"""
"შპს ""ქირურგიული კლინიკა SALVE""","Sps ""qirurgiuli klinika SALVE"""
"შპს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ""ოფთალმიჯი""","Sps Tvalis mikroqirurgiis javriSvilis klinika ""ofTalmiji"""
"შპს ""ფოთის ტუბ. დისპანსერი""","Sps ""foTis tub. dispanseri"""
შპს ჯანმრთელობის ცენტრი,Sps janmrTelobis centri
"შპს ""ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო""","Sps ""bedianis fsiqiatriuli saavadmyofo"""
"შპს ""ჯვარის საავადმყოფო ""ენგურჰესი""","Sps ""jvaris saavadmyofo ""engurhesi"""
"ს.ს. ""ნ. მიქაიას სახ. ჩხოროწყუს სამშობიარო სახლი""","s.s. ""n. miqaias sax. Cxorowyus samSobiaro saxli"""
შპს ესთეტიკ-სერვისი,Sps esTetik-servisi
"შპს ""ჰელს მენეჯმენტ ენდ კონსალტინგ""","Sps ""hels menejment end konsalting"""
შპს კლინიკა LIFE,Sps klinika LIFE
შპს კლინიკური კარდიოლოგიის ინსტიტუტი,Sps klinikuri kardiologiis instituti
;;;;
run;
proc sort data=sampmerg1;
 by _organizationname;
run;
proc sort data=geolatconvert;
 by _organizationname;
run;
data testmerg;
 merge sampmerg1 geolatconvert;
 by _organizationname;
run;
Frequent Contributor
Posts: 77

Re: Merging two datasets by 1 common variable

Do I need to proc sort by _organizationname? Thanks

Super User
Super User
Posts: 9,829

Re: Merging two datasets by 1 common variable

If the data is not sorted, yes.  The data you posted here - which is all I have to go on - is not sorted correctly for the merge.  Maybe this is your problem, maybe the data you posted here isnt the data your actually using, you have libnames in there, are you sure the data you are looking at is the data used?

Frequent Contributor
Posts: 80

Re: Merging two datasets by 1 common variable

Hello BYEH2017,

 

I think that the reason for you getting rows in your final dataset that have NULL or blank values in the orgnamelatgeo column is because there is not a corresponding row in the JANFEB.SAMPMERG1 dataset that has the same value for organizationname.

 

I'm afraid my Georgian is a bit rusty so I put together a smaller version in English of what I think your code is trying to do.

 

**************************************************************;
*Create the Airports dataset.                 ;
**************************************************************;
Data COUNTRIES;
 Input AIRPORT_CODE $3.
    COUNTRY_NAME $20.
    ; 
Datalines;
LHR United Kingdom
WLG New Zealand
AKL New Zealand
SYD Australia
TBS Georgia
JFK United States
LAX United States
MYW Australia
ZQN New Zealand
;
Run;

**************************************************************;
*Create the Flights dataset.                 ;
**************************************************************;
Data FLIGHTS;
Input AIRPORT_CODE $3.
   PASSENGER_Count
   ;
Datalines;
ZQN 105
ZQN 185
WLG 201
WLG 115
TBS 205
TBS 117
LAX 300
LAX 360
LAX 102
;
Run;

**************************************************************;
*Sort the datasets ready for the merge.            ;
**************************************************************;
Proc Sort Data=FLIGHTS;
 By AIRPORT_CODE;
Run;

Proc Sort Data=COUNTRIES;
 By AIRPORT_CODE;
Run;

***************************************************************************;
*Merge records from Flights with Countries on a common key of Airport Code;
***************************************************************************;
Data Together;
 Merge FLIGHTS
    COUNTRIES
    ;

 By AIRPORT_CODE;

Run;

In this example, as we do not have any Flight information for the airports, AKL, JFK, LHR, MYW or SYD, we get the following result:

 

Airports and Flights 2017-04-13A.JPG

 

The airports without flight information still appear in the results because they were one half of the merge.

 

In your example, I would suggest that you pick one of the rows in your JANFEB.TESTMERG dataset that has a NULL/blank value for orgnamelatgeo and look at the value of organizationname on that same row. Then see if you can find any rows in the JANFEB.GEOLATCONVERT dataset that has that value. My guess is that you will not find any. If this is the case it may be that your data are not quite right, or it may just be that you are getting the results you did not expect.

 

If you want to control whether these un-matched rows are output into your dataset, send a reply to this post indicating so, it is pretty simple to manage these un-matched rows to get what you want.

 

იმედი მაქვს, რომ ზემოთ გეხმარებათ.

 

Downunder Dave.

Frequent Contributor
Posts: 77

Re: Merging two datasets by 1 common variable

[ Edited ]

Not sure exactly what happened. The datastep I provided is a truncated version of the 70,000+ entries of sampmerg1. Regarding the dataset of geolatconvert, it is basically the combination of a procfreq of sampmerg1 of all the unique values of _organizationname and taking that georgian text and converting them to a latin based script version of the georgian names. This variable is "orgnamelatgeo". Conceivably, there should not be any missing values as orgnamelatgeo should be the same number of unique entries as _organizationname.

Frequent Contributor
Posts: 80

Re: Merging two datasets by 1 common variable

Hello BYEH2017,

 

I think it would be worth verifying that the _organizationname column is as well populated as you think it should be in both of your datasets. I understand that you think it should be fully populated as you used the output from a Proc Freq to generate the dataset, but sometimes we humans make an error Smiley Wink

 

Using the example that I posted before as a model you could add the following steps to get a status report of how well populated your datasets actually are:

 

**************************************************************;
*Summarise the two detail datasets by AIRPORT_CODE as Views. ;
**************************************************************;
Proc SQL;
 Create View DISTINCT_COUNTRIES As Select DISTINCT AIRPORT_CODE From COUNTRIES ORDER BY AIRPORT_CODE;
 Create View DISTINCT_FLIGHTS  As Select DISTINCT AIRPORT_CODE From FLIGHTS  ORDER BY AIRPORT_CODE;
 
Quit;

**************************************************************;
*Merge the two summary datasets to look for mis-matches.   ;
**************************************************************;
Data CONTRIBUTION_STATUS;
 Merge DISTINCT_COUNTRIES(In=COUNTRIES)
    DISTINCT_FLIGHTS(In=FLIGHTS)
    ;
 By AIRPORT_CODE;

 If COUNTRIES And FLIGHTS    Then Status="Contained in BOTH";
 If COUNTRIES And NOT FLIGHTS  Then Status="COUNTRIES ONLY";
 If FLIGHTS  And NOT COUNTRIES Then Status="FLIGHTS ONLY";
Run;

**************************************************************;
*Put all the rows for each Status value together.             ;
**************************************************************;
Proc Sort Data=CONTRIBUTION_STATUS;
 By Status;
Run;

If you use the idea above on your data, your final dataset should show you whether you have any values of the _organizationname column that do not appear in both datasets.

 

Cheers,

 

Downunder Dave.

 

Ask a Question
Discussion stats
 • 6 replies
 • 520 views
 • 0 likes
 • 3 in conversation